Værksteder

Fra vindmølleindustriens store smedeværksteder over højt specialiserede malerværksteder og til  klassiske autoværksteder til person- og lastbiler – vi opfører værksteder til alle formål. Vi indbygger specielle kraner, smøregrave, kabiner, vaskehaller og tekniske installationer i skræddersyede haller, der sikrer effektiv produktion og flow.