Hal 7?, Uisoleret lagerhal

Type: Lager & Logistik
Sagsnr.: 1337
Byggeår: 1995
Bygget for: Horsensterminalen A/S - D.H. Ejendomme ApS
Areal: 1560 m2
Entreprisesum: 1.300
Status: Afsluttet
Placering: Grønlandsvej 28 B, 8700 Horsens, DK