Hal med bæredygtige tanker til Haslev Idrætsefterskole

23/6 2022

Vi har bygget en ny samlingshal til Haslev Idrætsefterskole som skal binde alt idræt på skolen sammen og skabe en helhed med hovedbygningen i overensstemmelse med skolens øvrige facader. Samlingshallen giver nye rammer for idrætten med plads til 300 tilskuere, flankeret af en række sociale og fleksible zoner, der både kan bruges i forbindelse med træning, undervisning, opvisning, stævner og i det sociale liv på skolen.

Hallen inkluderer en 20×40 meters bane og også to nye klasselokaler og et faglokale til krea-faciliteter, som vil give skolens elever mulighed for fordybelse i kreative fag som musik og billedkunst. Bag hallen er der pedelværksted og lager og toiletter.

Samlingshallen bliver et vigtigt bindeled mellem de to nuværende haller og vil skabe nye muligheder for fællesaktiviteter og øget socialt samspil mellem eleverne på tværs af skolens fire idrætsgrene.

Der er tænkt bæredygtigt ved brug af varmepumper, solceller og genbrugsmursten fra en eksisterende bygning, som vi startede med at nedbryde. Samlingshallen står klar ultimo 2022.