Guld-certificering til bæredygtigt kontorbyggeri

5/5 2020

Vores nyligt opførte kontorbygninger i Vallensbæk, Company House IV,  er blevet bæredygtighedscertificeret efter DGNB-standarden med karakteren Guld. Vi har bygget efter meget præcise krav til bæredygtighed og genanvendelse og dokumentation, og bygherren NCC kan nu glæde sig over det lyse, moderne kvalitetsbyggeri der stod færdigt februar 2020.

Certificeringen handler om grundighed og kvalitet i bæredygtige byggeprojekter. Det færdige byggeri bliver vurderet efter en række kriterier indenfor seks overordnede kvaliteter:
  • Økonomisk kvalitet
  • Miljømæssig kvalitet
  • Byggegrundens kvalitet
  • Kvalitet i processen
  • Teknisk kvalitet
  • Social og funktionel kvalitet
Jo flere kriterier byggeriet lever op til, desto højere score kan bygningen opnå. Den samlede score kan give byggeriet enten en guld, sølv eller bronze vurdering.
Vi er meget glade for at bygge efter de bæredygtige krav, og ser en større efterspørgsel på de certificerede byggerier. Det kan blandt andet skyldes, at bæredygtighed er billigere på længere sigt, fordi bygningen får færre driftsomkostninger, har bedre indeklima, mindre energiforbrug, færre omkostninger til vedligeholdelse og højere bygningsværdi.

 

Company House i Vallensbæk, bygget for NCC

Green Building Council Denmark (GBCD)

Den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark (GBCD), har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Gevinster ved certificeret byggeri og bedre indeklima:

  • 8-9% besparelse på driftsudgifter
  • 4-10% produktivitetsforøgelse
  • Op til to sygedage færre pr. medarbejder

(Kilde: DTU og University of California, Berkeley, USA)