Højlager til DKI Logistics

25/4 2019

Vi har bygget det nye regionslager ved Horsens. Lageret skal erstatte seks nuværende hospitalslagre og bliver samtidig lager for sociale tilbud, præhospitalet, praksissektoren og administrationen.

Der er opført sterile rum og opbevaring af farligt gods og lageret indeholder alle varekategorier til sygehusene, fra hygiejne-produkter til proteser og medicin.

Det er det 14. projekt vi udfører i samarbejde med bygherren DKI Logistics.